Varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

IMPATO, Benjamin Bezek s.p. (portal Filatelist-a.com)
Podgorje 94F

1241 Kamnik
Slovenija

E-pošta:

IMPATO, Benjamin Bezek s.p., upravljalec portala Filatelist-a.com, se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

 • – preko obrazca za prijavo na obvestila;
 • – preko obrazca za zanimanje;
 • – ob telefonski komunikaciji s stranko;
 • – ob osebni komunikaciji s stranko;
 • – ob e-poštni komunikaciji s stranko;
 • – ob spletnem naročilu izdelkov

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Prijava na Obvestila:
Osebne podatke uporabljamo za obveščanje naših strank o novostih, novitetah in ugodnih ponudbah.

Obrazec za zanimanje:
Osebne podatke uporabimo za enkratno obdelavo povpraševanja. Brez vaše izrecne privolitve vaših vpisanih podatkov v prihodnje ne uporabljamo.

Spletna naročila:
Osebne podatke prejete ob naročilu uporabimo samo za obdelavo naročila. Brez vaše izrecne privolitve podatkov v prihodnje ne uporabljamo.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

 • – dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.
 • – do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.
 • – do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.
 • – do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
 • – do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov.
 • – podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: . Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: ).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).